BLOG Raadsvergadering - ITV-De Vechtstreek

Ga naar de inhoud

BLOG Raadsvergadering

BLOG

Daar moeten wij wat van vinden

Ik heb nu twee dagen, of eigenlijk twee lange avonden, de vergaderingen van de gemeenteraad van Stichtse Vecht bijgewoond. Ik heb dan niet zozeer de beraadslagingen van de diverse onderwerpen gevolgd maar meer de wijze waarop vergadert wordt en de totstandkoming van de besluiten. Hoe gaat het in zijn werk voor hen die het niet precies weten;


De eigenlijke besluiten worden al voorgebakken tijdens de commissievergaderingen die vooraf de raadsvergaderingen zijn gehouden met de commissieleden van alle partijen. Nadat deze commissies een oordeel hebben gevormd over een onderwerp dan wordt het voorgesteld aan de raad om het af te handelen als hamerstuk of bespreekstuk tijdens de raadsvergadering. Wordt het een hamerstuk dan kan je als luisteraar veel missen als je niet de kennis hebt van de commissievergadering en wordt het een bespreekpunt, met de nodige moties en amendementen, dan kan het een lange zit worden.

Het is des te meer opvallend dat tijdens deze twee avonden moties en amendementen zijn ingediend en na een uur vergaderen en schorsingen deze weer worden ingetrokken omdat de wethouder iets zegt wat een motie of amendement overbodig maakt of eenvoudig niet de meerderheid behaalt van de andere raadsleden. Dan vraag je jezelf af, zijn de raadleden of partijen onkundig of hebben ze de stukken niet goed gelezen.

Om daar achter te komen heb ik het aantal geschreven stukken voor deze raadsvergadering eens geteld…… 115 PDF bestanden met een gezamenlijk grote van ongeveer   94.286,35 KB en dat is dan nog wel zonder de handgeschreven amendementen die ter plekke tijdens de raadsvergadering worden geschreven en ingediend. Ga daar maar eens aan staan. Desgevraagd van een VVD politieker, "snap je wat er bedoeld wordt" bij een amendement waarop ik vertelde "niet echt". Het wordt mij dan klip en klaar en met alle rust uitgelegd, wat ik zeer waardeer, wat het amendement inhoudt en welke bezwaren er aan kleven met als gevolg dat na een klein uurtje het amendement de prullenbak in verdwijnt.

Mijn petje af voor de raadsleden waarvan de meeste ook nog gewoon een fulltime baan hebben. De voorzitter heeft het niet echt makkelijk om soms ‘de emoties’, ‘het vinden van’  en ‘bent u het met mij eens’ van de diverse woordvoerders van partijen in goede banen te leiden. Echter krijgt deze voorzitter ook alle steun van diezelfde raadsleden met de bezielende woorden;

"Voorzitter, een puntje van orde"

Ook journalisten moeten in de politiek van Stichtse Vecht doorgewinterd zijn om deze goed te kunnen volgen en te becommentariëren. Ook wij blijven de politiek volgen in de vergaderzalen waar iedereen zijn eigen gelijk heeft en waar de meerderheid van stemmen telt.

Peter van Duijl
info@itv-devechtstreek.nl
[Download deze Blog]

©2018 SFP
Terug naar de inhoud