Persbericht voor kennisgeving van u naar de redactie. - ITV-De Vechtstreek

Menu
Menu
Menu
ITV-De Vechtstreek
Ga naar de inhoud

Persbericht voor kennisgeving van u naar de redactie.

P E R S B E R I C H T  Uw persbericht:
  • Schrijf kort en bondig wat uw evenement inhoudt
  • Geef duidelijk aan de locatie of adres
  • Geef duidelijk aan de datum van begin en eind van het evenement
  • Geef duidelijk aan de tijd van begin en eind van het evenement
  • De afzender is voor ITV-De Vechtstreek en Fractal productions de contactpersoon;


Terug naar de inhoud