Persbericht voor kennisgeving van u naar de redactie. - ITV-De Vechtstreek

Ga naar de inhoud

Persbericht voor kennisgeving van u naar de redactie.

Algemeen

P E R S B E R I C H T

U kunt ons op twee manieren een persbericht sturen:

  • Maak gebruik van het onderstaand E-mailformulier;

  • Het gebruikelijke E-mailadres.


Schrijf kort en bondig wat uw evenement inhoudt en duidelijk de locatie of adres, datum en tijd waar het evenement zal plaatsvinden. De afzender is voor ITV-De Vechtstreek de contactpersoon.


Tip©2018 SFP
Terug naar de inhoud