Reportages Loenen a/d Vecht - ITV-De Vechtstreek

Ga naar de inhoud

Reportages Loenen a/d Vecht

Reportages > Stichtse Vecht
De vrijwilligers van Stichtse Vecht zoeken toenadering richting gemeente en de ambtenaars om het proces voor het verkrijgen van een vergunning te vereenvoudigen. Op woensdag 14 maart 2018 was het eerste symposium en wellicht zullen er nog vele volgen en hopelijk met input van de gemeente en ambtenaars.
Terug naar de inhoud