Gebruikeravoorwaarden Website Fractal Productions/ITV-De Vechtstreek - ITV-De Vechtstreek

Menu
Menu
Menu
ITV-De Vechtstreek
Ga naar de inhoud

Gebruikeravoorwaarden Website Fractal Productions/ITV-De Vechtstreek

Algemeen

  1. Rechtsvorm Fractal Productions en ITV-De Vechtstreek:
   1. Fractal Productions staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53245946 en heeft als rechtsvorm een stichting;
   2. Internet TeleVisie De Vechtstreek (ITV-De Vechtstreek) is een onderdeel van Fractal Productions;
   3. Fractal Productions en ITV-De Vechtstreek zijn verder te noemen als Het productiebedrijf hebben samen een gebruikersvoorwaarden en staan op beide websites gepubliceerd;

  2. Samenstelling en verspreiding van deze website:
   1. Het productiebedrijf heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site en geeft Het productiebedrijf 99,9% garantie betreffende onder meer de volledigheid en actualiteit van de inhoud van beide websites;
   2. Het productiebedrijf is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het (verkeerd) gebruik van informatie van beide websites.

  3. Erkenning aansprakelijkheid:
   1. In geen enkel geval zal Het productiebedrijf aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site.

  4. Verwijzingen en/of hyperlinks naar derden:
   1. Verwijzingen of hyperlinks naar de andere websites die niet het eigendom is van SFP, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Deze sites hebben een eigen Disclaimer, Proclaimer en/of gebruikersvoorwaarden.

  5. Bescherming artikelen, logo en producties
   1. Alle informatie, producties, teksten en het logo van Het productiebedrijf die op deze site staan mogen niet verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Het bedrijf.
   2. Alle andere vormen van gebruik of uitgave van beide websites is absoluut niet toegestaan, mits Het productiebedrijf daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven en vooraf wordt geïnformeerd op welke wijze de informatie wordt gebruikt. Bij voornoemd gebruik dient wel bronvermelding met de volgende tekst plaats te vinden;
                                                          Informatie is verkregen van
    Fractal Productions / ITV-De Vechtstreek
    www.stichtingfractalproductions.nl  
  1. Brieven en e-mailberichten
   1. Brieven en E-mail berichten die door Het productiebedrijf worden ontvangen zullen in vertrouwen behandeld worden.
   2. Brieven en E-mail-berichten zonder afzender worden gelezen en daarna vernietigd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zonder dat het onderzocht wordt op waarheidsbevinding.
   3. Brieven en E-mailberichten worden niet op de website geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver.
   4. De brieven en e-mailberichten op beide websites worden in overleg met de schrijver voorzien van naam en/of E-mailadres of dat het anoniem wordt geplaatst.

  2. Privacybeleid en informatie:
  a.  Voor privacybeleid en informatie verwijzen wij u naar de pagina contactformulier.

  ©2017 SFP
  Terug naar de inhoud